ساسان سورانی جفت ۶

دانلود آهنگ ساسان سورانی جفت ۶

در ادامه میتوانید آهنگ زیبای ♫ جفت ۶ ساسان سورانی را آنلاین گوش کنید و با دو کیفیت از آموند موزیک دانلود کنید.

دانلود آهنگ ساسان سورانی جفت ۶

ستاره بدین،ممنون

متن آهنگ جفت ۶ ساسان سورانی

♫♪♩ من از کجا غم و شادی این جهان ز کجا من از کجا غم باران و ناودان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ چرا به عالم اصلی خویش وانروم دل از کجا و تماشای خاکدان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ چو خر ندارم و خربنده نیستم ای جان من از کجا غم پالان و کودبان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ هزارساله گذشتی ز عقل و وهم و گمان تو از کجا و فشارات بدگمان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ تو مرغ چارپری تا بر آسمان پری تو از کجا و ره بام و نردبان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ کسی تو را و تو کس را به بز نمی گیری تو از کجا و هیاهای هر شبان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ هزار نعره ز بالای آسمان آمد تو تن زنی و نجویی که این فغان ز کجا ♩♪♫ ┤♬ آموند موزیک ♬├ ♫♪♩ چو آدمی به یکی مار شد برون ز بهشت میان کژدم و ماران تو را امان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ دلا دلا به سررشته شو مثل بشنو که آسمان ز کجایست و ریسمان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ شراب خام بیار و به پختگان درده من از کجا غم هر خام قلتبان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ شرابخانه درآ و در از درون دربند تو از کجا و بد و نیک مردمان ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ طمع مدار که عمر تو را کران باشد صفات حقی و حق را حد و کران ز کجا ♩♪♫ ♫♪♩ اجل قفص شکند مرغ را نیازارد اجل کجا و پر مرغ جاودان ز کجا ♩♪♫

پخش آنلاین آهنگ

کد آهنگ برای وبلاگ

دیدگاه ها

- ساسان سورانی